Historia

Hur gammal är golfen och var kommer den ifrån? Det är två intressanta frågor, men tyvärr finns det inget entydigt svar. Det man idag tror mest på är att det har sitt ursprung i Skottland runt medeltiden ca år 1300-1400. Vissa källor anger att det kan ha spelats den första gången den 26 februari 1297 i nederländerna, men det är inte bekräftat.

Andra källor påstår att ett golfliknande spel utövades ca 500 år tidigare i Kina. Som replik på detta sa en representant från en av Skottlands äldsta klubbar såhär:

Klubb- och bollspel har funnits i många århundraden, men golf som vi känner den idag, och som spelas över 18 hål, uppstod helt klart i Skottland.

Källa

Den moderna golfen

På 1700-talet kan man säga att den moderna golfen började ta sin form. Det skedde först i den skotska staden St Andrews som även kallas för golfens hemstad och ”mecka”. Från mitten på 1800 talet växte golfen kraftigt i Storbritannien och snart fanns det hela 200 banor i landet. 1829 anlades den första klubben utanför Storbritannien, nämligen i indiska Calcutta.

St Andrews
Golfens mecka, St Andrews

Golfen fortsatte att öka, delvis tack vare proffsspelare som syntes i Tidningar och radiosändningar, senare såklart även TV-sändningar. De stora stjärnorna på 1920 talet hette Walter Hagen och Bobby Jones. Med TV:ns intåg på 50-talet blev bland annat Arnold Palmer en av de stora och kända spelarna.

I början fanns det inga riktiga regler för golf, men varefter sporten utvecklats och blivit populär har det såklart uppstått ett behov. Dagens regler är väldigt komplexa jämfört med andra sporter, detta eftersom man spelar utomhus i naturen och inte på ett inhägnat område/sporthall. Sedan kan även reglerna skilja sig mellan olika länder.